Op zoek naar synergie tussen praktijk en theorie

aankomende en startende leerkrachten opleiden en begeleiden met het oog op preventie en aanpak van ongewenst gedrag

Article

Passend onderwijs vraagt veel van het vermogen van leerkrachten om maatwerk te leveren in situaties waarin de verschillen tussen kinderen groot zijn (Oostdam, 2009). Zowel beginnende als ervaren leerkrachten in het basisonderwijs geven in verschillende onderzoeken aan dat zij handelingsverlegenheid ervaren op een bepaald aspect van omgaan met verschillen, namelijk het omgaan met ongewenst gedrag van leerlingen (Goei & Kleijnen, 2009; Van der Wolf & Beukering, 2009; Onderwijsraad, 2010). Leerkrachten zien zichzelf in hoge mate als verantwoordelijk voor de leerprocessen in de groep, maar voelen zich regelmatig niet bij machte adequaat te reageren op ongewenst gedrag met gevoelens van onmacht, onzekerheid en incompetentie als mogelijk gevolg. Deze handelingsverlegenheid raakt leerkrachten in de kern van hun professionaliteit, júist omdat zij zich zo verantwoordelijk voelen voor het creëren van een optimaal leerklimaat in hun groep (Goei & Kleijnen, 2009).

Referentie van der Linde, A., Oostdam, R., & Snoek, M. (2017). Op zoek naar synergie tussen praktijk en theorie: aankomende en startende leerkrachten opleiden en begeleiden met het oog op preventie en aanpak van ongewenst gedrag. Tijdschrift voor Lerarenopleiders, 38(2), 59-70.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 1 januari 2017