Over de professionele identiteit van de leraar

In het kader van een nieuwe opleidingsstructuur

Article

Een jaar geleden kwam het advies ‘Ruim baan voor de Leraar’ van de Onderwijsraad uit. Het advies riep destijds een golf van reacties op. Inmiddels is het ministerie begonnen aan veldwerk ter voorbereiding van het daadwerkelijk wijzigen van de opleidingsstructuur. Het is in deze context zinnig om een gesprekselement in te brengen: de professionele identiteit van de leraar. In dit artikel gaat Marco Snoek in op de relatie tussen opleiding en professionele identiteit. Hij constateert dat de huidige opleidingsstructuur zorgt voor gescheiden professionele identiteiten van verschillende leraren. Dat staat beroepsgroepvorming in het onderwijs in de weg.

Referentie Snoek, M. (2019). Over de professionele identiteit van de leraar: In het kader van een nieuwe opleidingsstructuur. Van 12 tot 18, 2019(9), 12-13. https://www.van12tot18.nl/over-de-professionele-identiteit-van-de-leraar
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 1 november 2019