Creativiteit in de maakplaats

handleiding voor professionalisering van begeleiders in de maakplaats

Book

De maakplaats is een plek waar kinderen leren. Kinderen kunnen er na schooltijd komen of bezoeken de maakplaats samen met school. Het leren is heel breed: nieuwe technologie, creativiteit, samenwerken. Maar ook zoiets als leren omgaan met tegenslagen, want vroeg of laat lopen kinderen tegen moeilijkheden aan.<br/>Als begeleider in de maakplaats ben je een duizendpoot. Je helpt kinderen met ontwerpen en veilig gebruik van de machines, springt in als ze hulp nodig hebben, je prikkelt hun fantasie en voorstellingsvermogen met uitdagende vragen en let erop dat ze goed met elkaar omgaan. Deze handleiding gaat in op de vraag hoe je de creativiteit van kinderen in de maakplaats kunt bevorderen.

Referentie Pijls, M., van Eijck, T., & Kragten, M. (2020). Creativiteit in de maakplaats: handleiding voor professionalisering van begeleiders in de maakplaats. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 1 december 2020