Een dynamisch beroep vraagt een systeembrede aanpak

Chapter

In dit slothoofdstuk blikken we terug op de inzichten over loopbaanontwikkeling van leraren die in dit drieluik de revue zijn gepasseerd. Een beroepsbeeld voor de leraar, het ‘rode boekje’ uit 2017 (Snoek, De Wit, Dengerink, Van der Wolk, Van Eldik, & Wirtz, 2017) vormde met zijn brede, gedifferentieerde en dynamische beeld van het leraarschap, een vertrekpunt. Met een brede groep experts hebben we dat beroepsbeeld nu aangevuld met kennis uit onderzoek en de praktijk. Zo kunnen leraren bewuster keuzes maken en met hun leidinggevenden het gesprek voeren over loopbaanmogelijkheden binnen en buiten de school.

Referentie Snoek, M., de Wit, B., & Dengerink, J. (2020). Een dynamisch beroep vraagt een systeembrede aanpak. In A. Ros, F. Geijsel, J. Dengerink, & B. de Wit (Eds.), Leraar: Een professie met perspectief 3: Een leeromgeving voor leraren (Vol. 3, pp. 108-116). (Leraar: Een professie met perspectief; Vol. 3). ten Brink Uitgevers.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research in Education 1 januari 2020

Publicatiedatum

jan 2020

Auteur(s)

Bas de Wit
Jurriën Dengerink

Publicaties:

Research database