In zeven stappen naar een slimme bouwlogistiek in steden

Web

Er wordt volop gebouwd in steden en dat betekent overlast voor omwonenden en milieu. Bewoners klagen over veiligheid, geluidshinder en geparkeerde bouwbusjes. Transportactiviteiten van en naar bouwplaatsen zijn vaak niet efficiënt en hebben dus ook een negatief effect op het bouwproces en het energieverbruik. Met het handboek Slimme Bouwlogistiek roepen onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam gemeenten op om vroegtijdig werk te maken van bouwlogistiek. Door in samenspraak met belanghebbenden te sturen op bouwlogistieke oplossingen kan de bouw efficiënter, milieuvriendelijker en met minder impact voor de omgeving verlopen.

Gemeenten kunnen de negatieve effecten beperken door op tijd slimme bouwlogistieke maatregelen te nemen, zoals bouwhubs, vervoer over water en de inzet van informatiesystemen. Onderzoekers van de HvA hebben speciaal voor gemeenten, in hun rol als aanbesteder en vergunningverlener, het handboek Slimme Bouwlogistiek samengesteld.

Bouwlogistiek vaak op de laatste plaats

De bouw is verantwoordelijk voor 15 tot 20 procent van de vrachtwagens en 30 tot 40 procent van de bestelauto’s in steden. Toch denken beleidsmakers vaak pas op het laatste moment na over de logistiek, terwijl ze al jaren bezig zijn met de bouwplannen.

Pas wanneer de opdracht stevig is ingekaderd, komt de logistiek ter sprake. Te laat, want innovatieve maatregelen vragen weer om een wijziging in verantwoordelijkheden, risico’s en verdienmodellen. Reden voor deze passieve houding bij beleidsmakers is vaak een gebrek aan logistieke kennis. Ook de diversiteit van belanghebbenden speelt mee.

Stappenplan bouwlogistiek

De Hogeschool van Amsterdam heeft samen met Europese partners een methode van zeven stappen ontwikkeld om de bouwlogistiek en aansturing ervan door gemeenten te verbeteren. De zeven stappen zijn:

  1. Creëer een visie van goede bouwlogistiek op stadsniveau.
  2. Ontwikkel een of meerdere conceptuele oplossingen voor bouwlogistiek in een specifiek project.
  3. Bepaal de beleidsinstrumenten die nodig zijn voor de uitvoering van de oplossingen.
  4. Betrek directe en indirecte belanghebbenden bij het ontwikkelen van de oplossingen.
  5. Kies de meeste geschikte oplossing(en) op basis van stap 2 en 4 en een kostenberekening.
  6. Monitoren van de oplossing op basis van de belangrijkste prestatie-. indicatoren.
  7. Gebruik nieuw verkregen inzichten voor aanscherping van de visie.
Referentie Balm, S., Berden, M., Morel, M., & Ploos van Amstel, W. (2018). In zeven stappen naar een slimme bouwlogistiek in steden. Web publication or website, Platform31. https://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/in-zeven-stappen-naar-een-slimme-bouwlogistiek-in-steden
19 december 2018