Living Lab rapport Greenolution, Het Lokaal en 2Wielkoeriers

onderzoek naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV's) voor stadslogistiek.

Report

Het LEVV-LOGIC project is een tweejarig onderzoek naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVVs) voor stadslogistiek. In het project ontwikkelen drie hogescholen samen met ondernemers, publieke instellingen en netwerkorganisaties nieuwe kennis over logistieke concepten en business modellen met LEVVs. In het LEVV-LOGIC Living Lab worden vijf experimenten opgezet door marktpartijen. Het consortium project gebruikt deze experimenten om kennis te toetsen en te vergaren. Dit rapport presenteert de resultaten van het eerste experiment: een samenwerking tussen Greenolution, Het Lokaal en 2Wielkoeriers in Amersfoort.

Greenolution, opgericht door Christian Suurmeijer, heeft de CycleSpark-CargoBikeXL ontwikkeld. Het elektrisch aangedreven voertuig heeft drie wielen en kan met aanhanger tot 500 kilogram vervoeren. De cargobike is vanaf april 2017 wekelijks getest door 2Wielkoeiers voor de levering van goederen van Het Lokaal, een duurzame markthal (“streeksupermarkt”) in Amersfoort. Het doel van het experiment was om zicht te krijgen op de toepasbaarheid van het voertuig, de voordelen en verbetermogelijkheden.

De evaluatie bestond uit een afstudeeronderzoek door een student van de Hogeschool van Amsterdam, een workshop logistiek concept visualiseren, een workshop business model analyse en een evaluatie met de betrokkenen op locatie bij Het Lokaal. Tijdens het experiment is gebleken dat het voertuig geschikt is voor het vervoer van zware producten waaronder melk en kratten met levensmiddelen. Het voertuig heeft lagere kosten in vergelijking met een bestelbus en past bij de duurzame bedrijfsvoering die Het Lokaal nastreeft. In praktijk spelen echter andere factoren mee die maken dat de bestelbus niet compleet vervangen kan worden. Deze wordt gebruikt voor woon-werkverkeer, gedeeld met een andere ondernemer en de bestelbus biedt flexibiliteit bij vroege pick-ups net buiten de stad. Met de auto ben je buiten de stad sneller dan met de fiets, waardoor bij krappe tijdsvensters de voorkeur uit gaat naar de bestelbus. Binnenstedelijk biedt de cargobike voordelen, bijvoorbeeld door het kunnen gebruiken van eenrichtingswegen. De omstandigheden in Amersfoort zijn echter niet vergelijkbaar met elke stad. De acceptatie van het voertuig door andere weggebruikers kan mogelijk in drukkere steden of met een andere fietsinfrastructuur lager zijn dan nu in Amersfoort het geval was.

Verbetermogelijkheden van de CargoBikeXL zijn:
- Betrouwbaarheid van elektrische ondersteuning (waterbestendigheid)
- Koelmogelijkheden inclusief sensoren om de temperatuur te meten
- Stuurbekrachtiging
- Piekvermogen van 750 W

Aanvullende punten die de inzet van de CargoBikeXL kunnen verbeteren zijn:
- Gebruik van standaard kratten
- Training voor gebruikers
- Efficiënt, gebruiksvriendelijk en dynamisch routeplanningysteem (met fietsroutes)
- Platform voor vraag en aanbod van cargobike fietskoeiers
- Inzicht in transporttarieven en voertuig-leaseconstructies

Andere toepassingen zijn:
- Meubilair / verhuizingen
- Tuincentra producten / bloemen

Referentie Balm, S. H., Boerema, M. J., Veldhuijzen, G. D. E., & Suurmeijer, C. (2017). Living Lab rapport Greenolution, Het Lokaal en 2Wielkoeriers: onderzoek naar de inzet van lichte elektrische vrachtvoertuigen (LEVV's) voor stadslogistiek. Hogeschool van Amsterdam.
1 juli 2017

Publicatiedatum

jul 2017

Auteur(s)

G.D.E. Veldhuijzen
Christian Suurmeijer

Publicaties:

Research database