Logistieke regieconcepten± hoe kunnen deze het MKB helpen in het versterken van haar keten- en netwerkpositie?

´een relationeel analysekader´

Paper

Deze publicatie biedt een analysekader voor het analyseren van de kansen en knelpunten, als gevolg van een verschuiving in de relaties tussen actoren bij toepassing van actuele, innovatieve logistieke regieconcepten.

Momenteel loopt binnen de Hogeschool van Amsterdam het onderzoeksprogramma ‘Mainport Logistiek’ met daarin het RAAK-PRO onderzoek ‘Keten- en Netwerkstrategieën voor MKB-ondernemingen in Mainports’. Het paper maakt onderdeel uit van dit onderzoek. Het biedt een analysekader voor het analyseren van kansen en knelpunten bij toepassing van actuele, innovatieve logistieke regieconcepten. Het analysekader gaat uit van het perspectief van de relaties tussen actoren en de verschuiving die hier in optreedt bij toepassing van een regieconcept. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van vijf typen ‘value chain’ governance (markt, modulair value chains, relationeel value chains, captive value chains en hiërarchie) van Gereffi, Humphrey en Sturgeon (2005). Het toepassen van actuele logistieke regieconcepten kan vragen om een verschuiving in de bestaande relaties tussen actoren. Conclusie voor een voorbeeldketen kan zijn dat bij toepassing van een regieconcept, een aanpassing in de huidige governance dan wel een ander type governance noodzakelijk is. Voor een concept als synchromodaliteit is het delen van informatie bijvoorbeeld van groot belang. De boodschap die naar aanleiding hiervan meegegeven wordt is: ‘regieconcepten, loop er niet zomaar mee weg’. Eerst is een grondige analyse van een specifieke keten / netwerk gewenst voordat bepaald kan worden welke concepten mogelijk interessant en realiseerbaar zijn.

Referentie Onstein, A. T. C., & van Damme, D. A. (2012). Logistieke regieconcepten± hoe kunnen deze het MKB helpen in het versterken van haar keten- en netwerkpositie? ´een relationeel analysekader´. Paper presented at Vervoerslogistieke Werkdagen 2012, Venlo, Netherlands.
1 november 2012