Simulaad Project: Nationaal Laadprofiel Elektrisch Vervoer

Report

Op basis van laadgedrag is een schatting gemaakt van het geaggregeerde laadgedrag van de complete Nederlandse elektrische autovloot.

Introductie/Probleemstelling
• De groei van elektrisch vervoer creëert impact op het energienet.
• Veel netimpact analyses zijn gebaseerd op publieke laadsessies. Er is minder data beschikbaar van thuisladen (Privaat), kantoorladen (semi-publiek) en snelladen.
• Inzicht in de geaccumuleerde laadvraag van alle Nederlandse e-auto’s ontbreekt.
• Simulaad heeft beschikking over een combinatie van datasets die meer inzicht kan creëren in het hierna te noemen: Nationaal Laadprofiel: het laadprofiel van alle e-auto’s in Nederland.

Doel:
• Het bieden van inzicht in de (i) verhouding in en (ii) aggregatie van laadvermogens op publieke, semi-publieke, private en snel-laadfaciliteiten.
• Inzicht creëren in de additionele laadbelasting van e-mobiliteit op het net (nu en 5 jaar).

Resultaat van deze studie: een indicatief en onderbouwd nationaal laadprofiel voor de gehele Nederlandse vloot van e-auto’s voor het jaar 2020

Referentie Wolbertus, R., & van den Hoed, R. (2020). Simulaad Project: Nationaal Laadprofiel Elektrisch Vervoer. Hogeschool van Amsterdam.
21 april 2020

Publicatiedatum

apr 2020

Auteur(s)

Robert van den Hoed

Publicaties:

Research database