Stedelijk hemelwater- én hittemanagement door waterberging in koele verblijfplaatsen

eigenschappen op een rij die zorgen voor een klimaatbestendige stad

Article

Het klimaat verandert. Klimaatverandering betekent meer hitte, extreme neerslag en droogte, met meer overlast, schade en veiligheidsrisico’s tot gevolg. We zijn in het verleden behoorlijk succesvol geweest bij het opvangen van de negatieve effecten van extremen in het weer met technische maatregelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vergroten van de (bergings)capaciteit van de riolering in de stad. Met ons veranderende klimaat zijn in de toekomst technische maatregelen alleen, zoals het vergroten van de riolering, niet meer voldoende. We hebben ruimte in de stad nodig om regenwater tijdelijk te bergen. Dit artikel geeft antwoord op de vraag: welke eigenschappen van groen kunnen we inzetten voor een klimaatbestendige stad?

Referentie Loeve, R., & Kleerekoper, L. (2016). Stedelijk hemelwater- én hittemanagement door waterberging in koele verblijfplaatsen: eigenschappen op een rij die zorgen voor een klimaatbestendige stad. Stad + Groen, 4(7), 92-95. https://www.stad-en-groen.nl/upload/artikelen/sg716hittemanagement.pdf
1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Publicaties:

Research database