Voorbij 'mainports voorbij'

Article

Het advies van de RLI met de titel ‘Mainports voorbij’ heeft de discussie over het nieuwe mainportbeleid van de overheid sterk gepolariseerd.

De Rli meldde bij de presentatie van het advies dat zowel titel als advies met opzet prikkelend zijn opgesteld, om de discussie aan te jagen. Daarin is zij glansrijk geslaagd. De vraag is echter of die discussie met een sterk ‘of/of’ karakter de juiste richting op gaat

Referentie van Damme, D., Boosten, G., & el Makhloufi, A. (2016). Voorbij 'mainports voorbij'. Mimeo SML/HvA. Advance online publication. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28968.57605
1 oktober 2016

Publicatiedatum

okt 2016

Auteur(s)

Geert Boosten

Research database