Benchmark prijstransparantie: Onderzoeksmethode

Concept tbv consultatie, januari 2021

Report

Het Klimaatakkoord bevat meer dan 600 afspraken om de uitstoot van CO2 tegen te gaan. Een belangrijk deel van deze afspraken gaat over mobiliteit. Bij het verminderen van de uitstoot binnen het domein mobiliteit neemt elektrificatie een centrale positie in. In de laatste jaren is de elektrificatie van met name personenvervoer goed op gang gekomen. Ondanks de groei zijn er nog verschillende obstakels die een verdere opschaling in de weg staan, hier werkt de Nationale Agenda Laadinfrastructuur aan. Het doel is om het aanbod van laadinfrastructuur te laten meegroeien met de vraag. Vraag en aanbod naar laadinfrastructuur kennen niet alleen een kwantitatief karakter, het gaat ook zaken als geografische dekking, type laadoplossing en kwaliteit. Eén van de geïdentificeerde obstakels is het gebrek aan prijstransparantie bij openbaar toegankelijke laadpunten

De afgelopen jaren kwam de groei van elektrisch personenvervoer voor een groot deel voort uit de groei van het aantal zakelijk rijders of ‘leaserijders’. In de komende jaren wordt ook een sterke groei van het aantal particuliere elektrisch rijders verwacht. Om de particuliere elektrisch rijder geïnteresseerd te krijgen en te houden is het van belang dat elektrisch rijden én laden prettig en betrouwbaar zijn. Bij een prettige en betrouwbare ervaring als consument hoort dat je vooraf weet wat je gaat betalen en dat de rekening achteraf daar mee klopt. Dit geldt nog meer voor de consument als voor de zakelijk rijder omdat deze vaak prijsbewuster is en aanvullende wettelijke bescherming geniet.

De benchmark komt voort uit de doelstelling in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur om de prijzen voor eindgebruikers transparant te maken. De benchmark meet de prijstransparantie voor publiek toegankelijke laadpunten in Nederland. Door benchmarks uit te voeren beogen we de volgende subdoelstellingen:
1. Marktpartijen worden aangespoord om prijstransparantie te verhogen;
2. Inzicht bieden aan belanghebbenden op de ontwikkeling en status van prijstransparantie;

Referentie Wolbertus, R., Looijestijn, P., Hachmang, M., & Langereis, A. (2021). Benchmark prijstransparantie: Onderzoeksmethode: Concept tbv consultatie, januari 2021.
18 januari 2021

Publicatiedatum

jan 2021

Auteur(s)

Pieter Looijestijn
Maarten Hachmang
Aarjan Langereis

Publicaties:

Research database