Blauwdruk GeDIK-project voor werkende minima Amsterdam Zuidoost

Report

Sinds 2016 voert de gemeente Amsterdam in stadsdeel Zuidoost een programma uit voor armoedebestrijding, genaamd GeDIK (gebiedsgericht, doelgroepgericht, integraal, klein). Dit programma omvat verschillende projecten die ondersteuning bieden aan mensen met financiële problemen.

Elk project is tijdelijk van aard en gericht op een specifieke doelgroep.

In deze blauwdruk is de werkwijze met betrekking tot het GeDIK-project voor werkende minima
uitgeschreven.
De informatie is afkomstig uit interviews met de GeDIK-coördinator en de ketenregisseur van het project voor werkende minima en uit documenten met betrekking tot de GeDIK-aanpak, met name de ‘Voortgangsrapportage Armoedebestrijdingsaanpak GeDIK (2017).

Referentie Cuijpers, N., Lucas, P., Desain, L., & van Geuns, R. (2020). Blauwdruk GeDIK-project voor werkende minima Amsterdam Zuidoost. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Armoede Interventies.
1 november 2020

Publicatiedatum

nov 2020

Auteur(s)

Nicole Cuijpers
Roeland van Geuns

Publicaties:

Research database