Van Overleven naar Leven

Projectbeschrijving

Report

Het SER-rapport “Opgroeien zonder armoede” maakt pijnlijk duidelijk dat het percentage kinderen dat in armoede opgroeit veel te hoog is, waaronder een hoog percentage (60%) kinderen van werkende ouders. Hierdoor is er geen sprake van gelijke kansen voor kinderen. In het rapport wordt aanbevolen bestaande instrumenten beter toegankelijk te maken en structurele oorzaken van armoede weg te nemen. Er wordt expliciet gepleit voor een integrale aanpak, extra inzet op vroeg signalering en het intensiveren van de samenwerking met scholen.

De situatie in Geuzenveld-Slotermeer en het SER-rapport waren voor de Gemeente Amsterdam (WPI) en de bestuurscommissie Amsterdam Nieuw-West aanleiding om SEZO te vragen een plan van aanpak te maken ter vermindering van de armoede en schulden van deze gezinnen, in samenwerking met haar partners Stichting Eropaf!, Impuls en de Hogeschool van Amsterdam. Daarvoor heeft SEZO ‘Van Overleven naar Leven’ (VONL) ontwikkeld. SEZO wil met VONL verschil maken bij de doelgroep én in de hulpverlening. Er is een aanpak ontwikkeld waarmee de doelgroep beter bereikt en ondersteund moet worden zodat hun financiële situatie verbetert. Doelstelling van het project was om in drie jaar tijd 60 gezinnen uit de Lodewijk van Deysselbuurt met langdurige financiële problemen te ondersteunen zodat zij weer grip op hun leven kregen. Gedurende de looptijd van het project is deze doelstelling uitgebreid: er zijn uiteindelijk 90 gezinnen geholpen die uit de Lodewijk van Deysselbuurt maar ook andere buurten in Slotermeer konden komen.

Referentie van der Laan, J., Verheem, E., Lucas, P., & van Geuns, R. C. (2021). Van Overleven naar Leven: Projectbeschrijving. (1.0 ed.) Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Armoede Interventies.
27 mei 2021

Publicatiedatum

mei 2021

Auteur(s)

Jorien van der Laan
R.C. van Geuns

Publicaties:

Research database