Hoe werken jeugdhulpverleners samen?

Report

De kwaliteit van de pedagogische omgeving rond een kind hangt af van de samenwerking tussen de professionals in jeugdwerk, vrijwilligers en de ouders.

Deze studie onderzocht hoe jeugdzorgwerkers, jeugdwerkers en onderwijsprofessionals samenwerking ervaren met andere professionals, ouders en vrijwilligers. Hierbij is gekeken of er verschillen zijn in hoe zij de samenwerking ervaren op het vlak van wederzijdse afhankelijkheid en reflectie.

Referentie Boendermaker, L., Rumping, S. M., Metz, J. W., & Fukkink, R. G. (2019). Hoe werken jeugdhulpverleners samen? Hogeschool van Amsterdam, Urban Education. https://www.hva.nl/urban-education/gedeelde-content/projecten/urban-education/samen-opvoeden-in-de-stad.html?origin=qhYEj1IYROeue9fd2iO64g
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research on Social Sciences and Law 26 februari 2019