Video-feedback bij Jeugdbescherming: 'dit is leerzaam voor de hele organisatie!'

Report

Van december 2015 tot december 2017 deden enkele Jeugdbescherming collega’s (team Noord-A) mee aan het project ‘effectieve reflectie’ van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). In het project is een speciale vorm van supervisie aan de hand van beeldmateriaal opgezet. Collega’s van één team filmden zichzelf (na toestemming) tijdens een gesprek met een gezin en bespraken het beeldmateriaal tijdens supervisie.

Referentie Boendermaker, L., & Kemper, P. (2018). Video-feedback bij Jeugdbescherming: 'dit is leerzaam voor de hele organisatie!'. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd.
1 februari 2018

Publicatiedatum

feb 2018

Publicaties:

Research database