Ik zie ik zie wat ik niet zag

een onderzoek naar ervaringen en toepasbaarheid E-learningsmodule mensen met niet zichtbare beperkingen

Report

Mensen die te kampen hebben met een beperking kunnen op veel onbegrip stuiten op het moment dat zij proberen deel te nemen aan de samenleving. Dat geldt vooral voor hen van wie de beperking niet (onmiddellijk) duidelijk zichtbaar of merkbaar is. In dit onderzoek wordt een e-learningsmodule, ontworpen om medewerkers van de Gemeente Amsterdam beter toegerust te maken om dienst te verlenen aan mensen met onzichtbare beperkingen. Door middel van vragenlijsten en focusgroepen voor, en na het afnemen van de e-learninsmodule, en een groepsgesprek na 2 maanden toepassen van de opgedane kennis, wordt het nut van de e-learninsmodule beoordeeld.

Referentie van Zal, S., & Kwekkeboom, R. (2018). Ik zie ik zie wat ik niet zag: een onderzoek naar ervaringen en toepasbaarheid E-learningsmodule mensen met niet zichtbare beperkingen. Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.

Publicatiedatum

mrt 2018

Publicaties:

Research database