#Toekomstbestendig?

Digitalisering, technologische ontwikkelingen en de gemeentelijke juridische functie

Report

In opdracht van de VNG is onderzoek verricht naar de invloed van digitalisering en technologische ontwikkelingen op de juridische functie van gemeenten en de vraag op welke wijze hierop adequaat kan worden ingespeeld.

Dit thema is zeer actueel. Technologische ontwikkelingen in de maatschappij stellen gemeenten voor (beleidsmatige) uitdagingen. Digitalisering biedt veel kansen om gemeentelijke dienstverlening en besluitvorming te verbeteren, maar kent tegelijkertijd risico’s.
Door de recente toeslagenaffaire staan kwaliteit, rechtvaardigheid en transparantie van overheidsbesluitvorming terecht in het middelpunt van de belangstelling. De inzet van technologie en algoritmes speelt bij dienstverlening en besluitvorming een steeds belangrijkere rol. Dit geldt ook bij gemeentelijke besluitvorming. De uitdaging is om de kansen die technologie biedt te benutten, maar tegelijkertijd juridische kwaliteit te borgen en de menselijke maat te behouden.

Referentie Timmer, I., & Vaes, K. (2021). #Toekomstbestendig? Digitalisering, technologische ontwikkelingen en de gemeentelijke juridische functie. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Legal Management | Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence | Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.

Publicatiedatum

mrt 2021

Publicaties:

Research database