Sociale media geven jongerenwerkers nieuwe kijk

'Je ziet wat er speelt aan rottigheid'

Web

Artikel van Charlotte Kemmeren over gebruik en impact van sociale media door jongerenwerkers.

Referentie Kemmeren, C. (Author), & Veldboer, L. (Author). (2017). Sociale media geven jongerenwerkers nieuwe kijk: 'Je ziet wat er speelt aan rottigheid'. Web publication or website, Sociale Vraagstukken. https://www.socialevraagstukken.nl/sociale-media-geven-jongerenwerkers-nieuwe-kijk-je-ziet-wat-er-speelt-aan-rottigheid/
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research on Social Sciences and Law 6 oktober 2017