Versterken van wijkteams bij verward gedrag

een verkennend onderzoek naar de pilot Samenwerken in de wijk in Zaanstad en Purmerend

Report

een verkennend onderzoek naar de pilot Samenwerken in de wijk in Zaanstad en Purmerend

Referentie von Meyenfeldt, L., Boerema, I., Wennekers, M., & Veldboer, L. (2020). Versterken van wijkteams bij verward gedrag: een verkennend onderzoek naar de pilot Samenwerken in de wijk in Zaanstad en Purmerend. Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving.

Publicatiedatum

mei 2020

Auteur(s)

Lone von Meyenfeldt
Ina Boerema
Michelle Wennekers

Publicaties:

Research database