Naast ervaringskennis moeten we ook 'nabije kennis' erkennen

Web

Sociaal schaduwwerkers zijn informele spelers die in het gat springen wanneer formele organisaties mensen niet bereiken. Hun ‘nabije kennis’ verdient net zoveel waardering en erkenning als ervaringskennis.

Het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk heeft het genoemde onderzoek in het artikel uitgevoerd vanuit de Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en Omgeving.

Referentie Lucas, P., Hoijtink, M., Welschen, S., & Veldboer, L. (2021). Naast ervaringskennis moeten we ook 'nabije kennis' erkennen. Web publication or website, Socialevraagstukken.nl. https://www.socialevraagstukken.nl/naast-ervaringskennis-moeten-we-ook-nabije-kennis-erkennen/
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research on Social Sciences and Law 21 december 2021