We moeten het hebben over schaarste. De financiële uitholling van het sociaal domein.

Article

Het Europese sociaal werk gaat gelijktijdig bezorgd én blijmoedig om met bezuinigingen. De moed erin houden en blijven zoeken naar kansen zijn belangrijke codes binnen het werk. Toch is inzicht in de problemen die door financiële schaarste veroorzaakt worden hard nodig.

Referentie Veldboer, L. (2022). We moeten het hebben over schaarste. De financiële uitholling van het sociaal domein. Vakblad Sociaal Werk, 2022(4), 21-23. https://www.mijnsociaalwerk.nl/magazine-artikelen/we-moeten-het-hebben-over-schaarste-de-financiele-uitholling-van-het-sociaal-domein/
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research on Social Sciences and Law 1 augustus 2022