Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg

stand van de discussie

Report

Deze bijdrage van het Nederlands Jeugdinstituut doet verslag van een literatuurstudie naar de effectiviteit van evidence based hulpverleningsmethoden in de jeugdzorg. Volgens een veelgeciteerde studie van Lambert kan de uitkomst van een interventie voor slechts 15% aan specifieke methodiek worden toegeschreven. Dit verslag beschrijft een literatuurstudie die laat zien dat er geen robuuste uitspraken zijn te doen over wat de verhouding is tussen de verschillende factoren. Er is weliswaar een duidelijke trend die laat zien dat de algemeen werkzame factoren verhoudingsgewijs een sterk effect lijken te hebben, maar de rol van specifieke methodieken is nog onvoldoende ontrafeld. De stelling van de auteurs is dat – door de potentie van specifieke methodieken beter te gaan benutten - in de toekomst de verdeling over de genoemde factoren er heel anders uit kan komen te zien.

Referentie van Yperen, T., van der Steege, M., Addink, A., & Boendermaker, L. (2010). Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg: stand van de discussie. (rev. edition ed.) Nederlands Jeugdinstituut.
1 maart 2010

Publicatiedatum

mrt 2010

Auteur(s)

Tom van Yperen
Mariska van der Steege
Anne Addink

Research database