Gesteund door zelfhulp

Report

De lange traditie en de kracht van zelfhulpgroepen krijgt nauwelijks aandacht. De rijksoverheid verwijst niet naar zelfhulp, kennisinstellingen en organisaties als VNG verwijzen er niet naar, plannen van lokale overheden laten het grotendeels ongenoemd. Dit boek wil zelfhulpgroepen uit hun relatieve onbekendheid halen en bekendheid geven bij professionals uit de sociale sector en (geestelijke) gezondheidszorg, en bij hen die mee vorm geven aan het sociaal beleid op lokaal, provinciaal of landelijk niveau.

Referentie Steyaert, J., Kwekkeboom, R., & van der Meulen, M. (2014). Gesteund door zelfhulp. Movisie.
1 mei 2014

Publicatiedatum

mei 2014

Auteur(s)

Jan Steyaert
Margit van der Meulen

Publicaties:

Research database