Ondersteuningsaanbod bij scheidingen in Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en IJmond

Report

Het lectoraat Kwaliteit en Effectiviteit in de Zorg voor Jeugd onderzoek heeft in het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar het ondersteuningsaanbod bij scheidingen voor gezinnen in de jeugdhulpregio’s Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en IJmond. Het huidige en gewenste hulpaanbod en de samenwerking tussen jeugdhulporganisaties in de regio’s is in kaart gebracht. Door dit onderzoek is meer duidelijkheid over waar professionals, ouders en jongeren behoefte aan hebben op het gebied van scheidingen. In het rapport staan adviezen op welke wijze het hulpaanbod in de praktijk gerealiseerd kan worden.

Referentie Walpot, M., Boendermaker, L., & Goense, P. (2016). Ondersteuningsaanbod bij scheidingen in Haarlemmermeer, Zuid-Kennemerland en IJmond. Hogeschool van Amsterdam, Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie.
1 oktober 2016

Publicatiedatum

okt 2016

Auteur(s)

Mirjam Walpot
Pauline Goense

Publicaties:

Research database