Onderzoek naar 'Pilots decentralisatie AWBZ IJmondgemeenten'

resultaten van de 1e meting

Report

Na een lange aanloop zijn in 2015 een aantal wijzigingen in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht geworden. Parallel hieraan zijn ook veranderingen doorgevoerd in de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ).

Referentie Roeleveld, E., & Kwekkeboom, R. (2015). Onderzoek naar 'Pilots decentralisatie AWBZ IJmondgemeenten': resultaten van de 1e meting. Hogeschool van Amsterdam, Lectoraat Community Care.
1 januari 2015

Publicatiedatum

jan 2015

Auteur(s)

Ellen Roeleveld

Publicaties:

Research database