Ruimte, recht en samenleving

Editorial

In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw lazen Amsterdamse studenten planologie verplicht het rapport ‘Planning als onderneming’ dat in 1983 was uitgebracht door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Het rapport verscheen op een moment dat het maakbaarheidsdenken, dat in de jaren zeventig zijn hoogtepunt had bereikt, onder invloed van een zware economische crisis onder vuur kwam te liggen. Volgens de auteurs gingen veel beschouwingen over en pleidooien voor planning onterecht uit van ‘bestuurscentrisme’: het idee dat de wereld om de overheid heen draait.

Referentie de Vries, J., Majoor, S., & Bertolini, L. (2016). Ruimte, recht en samenleving. Rooilijn, 49(5), 316-318.
1 januari 2016

Publicatiedatum

jan 2016

Auteur(s)

Jochem de Vries
Luca Bertolini

Publicaties:

Research database