Amsterdam University of Applied Sciences

Participatie in gebiedsontwikkeling

deelstudie Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken

Commissioned

Deze onderzoeksopdracht is onderdeel van de studie “Ruimte voor de Stad in bestaande buurten: burgerbetrokkenheid en participatie” die de gemeente Amsterdam in het kader van het programma Ruimte voor de Stad uitvoert.

Aanleiding voor dit programma vormt de ambitie van het stadsbestuur om tot 2025 minimaal 5.000 woningen per jaar binnen de stadsgrenzen toe te voegen. In Koers 2025 is een ontwikkelstrategie gepresenteerd om deze ambitie te realiseren, waarbij het accent ligt op verdichting in bestaande woongebieden.

Referentie Majoor, S. J. H., Bos, S. B., Morel, M. W. A., & de Nijs, C. D. M. (2017). Participatie in gebiedsontwikkeling: deelstudie Hogeschool van Amsterdam, lectoraat Coördinatie Grootstedelijke Vraagstukken. Hogeschool van Amsterdam, Urban Management.
Gepubliceerd door  ARISI 6 oktober 2017