“Waar alles kan, gebeurt (n)iets”

In Amsterdam kampt een derde van de mensen met meerdere aandoeningen waaronder chronische gewrichtsaandoeningen. Mensen met chronische gewrichtsaandoeningen hebben vaak beperkingen in hun dagelijks functioneren. Leefstijlfactoren zoals overgewicht en inactiviteit spelen een belangrijke rol in het ontstaan van beperkingen in het dagelijks functioneren. Lector chronische gewrichtsaandoeningen dr. Martin van der Esch gaat in zijn rede in op de relatie tussen gewrichtsaandoeningen en beperkingen in dagelijks functioneren en de mogelijkheden om beperkingen te voorkomen of te verminderen. Hij zal hiaten in kennis toelichten en ingaan op de integratie van onderzoek in het onderwijs. Het bijzonder lectoraat chronische gewrichtsaandoeningen is ingesteld in samenwerking met Reade, centrum voor revalidatie en reumatologie te Amsterdam

Referentie van der Esch, D. M. (2018). “Waar alles kan, gebeurt (n)iets”. Hogeschool van Amsterdam.
4 december 2018

Publicatiedatum

dec 2018

Publicaties:

Research database