Amsterdam School of International Business

dr. A. el Makhloufi (Abdel)

Telephone:
0620704049
Email:
a.el.makhloufi@hva.nl
Work address:
Jakoba Mulderhuis, Rhijnspoorplein 2, 1091 GC Amsterdam
Postal address:
Postbus 1209,1000 BE Amsterdam
Room number:
B2.37
Go to Research database

Dr. Abdel El Makhloufi is onderzoeker Mainport Logisitiek bij het lectoraat Logistiek van de Hogeschool van Amsterdam. A. El Makhloufi is gepromoveerd in de economie (regionale en stedelijke economie) aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Sinds zijn promotie is hij als Onderzoeker en/of Universitair Docent bij verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen werkzaam geweest, o.a. TNO, Utrecht Universiteit (USE) en Vrije Universiteit.

Dr. Abdel El Makhloufi heeft in zowel nationale als internationale wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd. Hieronder een kort overzicht van zijn laatste publicaties:

  • Makhloufi, El A and Davids, K (2013): Lucht, Geld en Ruimte: Hoe de luchthaven Schiphol de regio veranderde, in Bosma, K et al (eds.): Schiphol megastructuur: Ontwerp in spectaculaire eenvoud. Nai Publishers, Rotterdam (Engels versie: Sky, Money and Space: how Schiphol airport changed the region, in Megastructure Schiphol: Design in Spectacular Simplicity. Nai Publishers, Rotterdam). ISBN: 978-90-5662-852-9
  • Makhloufi, El A & Bosma, K (2012): De ruimtelijke metamorfose van Schiphol: Van polderdorp tot nevelstad, in Taverne, E and Klerk, L. de (eds.): ‘Nederland Stedenland: Continuïteit en vernieuwing’. NAi010 Publishers. Rotterdam.
  • Makhloufi, El A (2012): Spatial-Economic Metamorphosis of a Nebula City: Schiphol and the Schiphol Region During the 20th Century. Routledge Studies in Human Geography, London, 2012 (Publicatie Hardback, 17 december 2012).
  • Makhloufi, El A (2012): Spatial-Economic Metamorphosis of a Nebula City: Schiphol and the Schiphol Region During the 20th Century. Routledge Studies in Human Geography, London, 2012 (Publicatie Paperback, 4 maart 2015).
  • Makhloufi, El A, Kaal, H (2011): From airfield to airport: an institutionalist-historical approach to the early development of Amsterdam Airport Schiphol, 1916-1940, Journal of Urban History, 37: 497-518.
  • Makhloufi, El A, Bosma, K; Burgers, I; Davids, K & Mare, H (2009): De Schiphol-regio als ‘Nevelstad’: Een nieuwe benadering van stedelijke transformatie in de late twintigste eeuw, in Stadsgeschiedenis, vol. 4, no. 2, 165-190
Go to Research database
Go to Research database