Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

  M.J. van Gent (Marije) MSc

Telephone:
0615270076
Email:
m.j.van.gent@hva.nl
Work address:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postal address:
Postbus 2171,1000 CD Amsterdam
Not present on:
Wednesday, Thursday

Social media:
Personal website:
Psychologie voor een Duurzame Stad
Go to Research database

Marije van Gent is van origine socioloog en deed toegepast onderzoek op verschillende beleidsterreinen. Sinds 2010 richt zij zich al meer op thema duurzaamheid en duurzaam gedrag. Als kwartiermaker heeft zij bij de Hogeschool van Amsterdam het lectoraat Psychologie voor een Duurzame Stad opgezet. Zij werkt hier nu als senior onderzoeker om door middel van gedragsonderzoek de transitie naar een duurzamere levensstijl te versnellen. Als onderwijsontwikkelaar heeft ze bijgedragen aan de Master Klimaatpsychologie en -gedrag en het vak Klimaat & Gedrag bij de opleiding Toegepaste Psychologie.

Ze ontving in 2021 een NWO-promotiebeurs om onderzoek te doen naar ambivalentie ten aanzien van milieuonvriendelijke gedragingen. De onderzoeksvraag is of het ervaren van ambivalentie ingezet kan worden om mensen te prikkelen zich anders te gaan gedragen. Onder welke voorwaarden en voor wie draagt ambivalentie bij aan milieuvriendelijker gedrag?

Go to Research database
Go to Research database