Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

profileimage male

Rosanne is als onderzoeker verbonden aan het lectoraat Stedelijk Sociaal Werk. Ze volgde de onderzoeksmaster Media Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar afstudeerscriptie deed ze onderzoek naar de impact van mediawijsheid op communicatie tussen Eritrese statushouders en professionals tijdens het inburgeringsproces.

Binnen het lectoraat doet ze onderzoek naar de toegankelijkheid van de sociale basis in de gemeente Amsterdam.

Naast haar werk als onderzoeker werkt Rosanne als communicatieadviseur met een focus op inclusieve en toegankelijke communicatie.