Centre for Applied Research on Social Sciences and Law

profileimage male

Jolanda Sonneveld (1983) studeerde Culturele en Maatschappelijke Vorming aan de Haagse Hogeschool en Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Voor haar masteropleiding Sociale vraagstukken, beleid en interventies heeft ze kwalitatief onderzoek gedaan naar vraaggerichtheid en professionalisering binnen het welzijnswerk. Na haar studie heeft ze drie jaar praktijkervaring opgedaan binnen een lokale welzijnsorganisatie.

Sinds 2008 is zij werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam. Ze werkt daar nu als senior onderzoeker bij het lectoraat Youth Spot en als docent bij de Master Social Work en de Minor Jongerenwerk. In 2022 heeft ze haar proefschrift ‘Growth opportunities in professional youth work’ afgerond aan de Tilburg University. Hiervoor was zij aangesloten bij de Academische Werkplaats Sociaal Werk van Tranzo.