Centre for Economic Transformation| CET

Dr. D.J.H.M. van den Buuse (Daniel)

Telephone:
0681356450
Email:
d.j.h.m.van.den.buuse@hva.nl
Work address:
Fraijlemaborg, Fraijlemaborg 133, 1102 CV Amsterdam
Postal address:
Postbus 800,1000 AV Amsterdam
Go to Research database

Daniel van den Buuse (1984) is verbonden aan de Faculteit Business & Economie van de Hogeschool van Amsterdam als Associate Professor of Corporate Sustainability bij het Centre for Economic Transformation en de Finance & Accounting opleidingen. Hij promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam Business School) in 2018 met een proefschrift over de rol van strategische investeringen van bedrijven in duurzame innovatie in de energietransitie, en is sinds 2019 als Associate Professor of Corporate Sustainability verantwoordelijk voor de ontwikkeling van duurzaamheid als thema in de Finance & Accounting opleidingen van de HvA, en voor verschillende praktijkgerichte onderzoeksprojecten binnen het Centre for Economic Transformation op het gebied van duurzaamheid, innovatie, en transities.

In onderzoek is Daniel is de afgelopen jaren veelvuldig als projectleider, onderzoeker, en adviseur betrokken geweest bij onderzoeksprojecten rond duurzame innovatie in steden. Zo is hij momenteel verbonden aan het Scalable Cities netwerk van de Europese Unie als voorzitter van de Replication taskgroup, is hij betrokken bij de projecten ATELIER (EU’s Horizon 2020 program) en RESILIO (EU’s Urban Innovative Actions program) als projectleider en onderzoeker, en heeft hij als adviseur rond opschaling en replicatie samengewerkt met Amsterdam Smart City en het Scale-up initiatief van de Gemeente Amsterdam. Daarnaast heeft hij in internationale journals gepubliceerd over de rol van bedrijven in duurzame innovatie, specifiek de strategische investeringen in de diversificatie van portfolio’s van energie- en technologiebedrijven in industrietransities, en werkte hij samen met Kate Raworth en het Doughnut Economics Action Lab in de vertaling van Doughnut Economics naar bedrijven, waaruit Doughnut Economics for Business is voortgekomen. Hij wordt regelmatig als spreker op conferenties en seminars gevraagd, en werkt internationaal met verschillende publieke en private stakeholders samen op het snijvlak van duurzaamheid en innovatie.

In onderwijs is Daniel verantwoordelijk voor de integratie van duurzaamheid als thema in de Finance & Accounting opleidingen van de HvA, waarbij financieel-economisch perspectief op duurzaamheid centraal staat. Hierin komen onder meer thema’s als industrie transformatie, circulaire economie, regeneratieve business modellen, net zero doelstellingen, en impact op de Sustainable Development Goals naar voren, en staat de rol van bedrijven en banken in relatie tot duurzaam investeren en financieren centraal. Daarnaast is door de opkomst van Environmental, Social, en Governance (ESG) in externe verslaggeving, door onder meer de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) en Non-Financial Reporting Directive (NFRD), duurzaamheid voor accountants een steeds belangrijker geworden. In verschillende beroepsproducten en modules komen deze thema’s op een integrale manier naar voren, waarin Daniel onder meer masterclasses en workshops geeft, en door samenwerkingen met partijen als PwC, EY, Mazars, ClimatePartner, en Impact Institute het werkveld naar binnen haalt middels gastcolleges. Daarnaast verzorgd hij vanuit het HvA Strategisch Instellingsplan ook de algehele integratie van duurzaamheid in de Finance & Accounting opleidingen, en is hij breder binnen de Faculteit Business & Economie betrokken bij verschillende initiatieven om duurzaamheid verder in de economische opleidingen te integreren.

Voordat Daniel zich in 2012 verbond aan de Hogeschool van Amsterdam als docent en onderzoeker, is hij afgestudeerd in Business Studies (cum laude) aan de Universiteit van Amsterdam, spendeerde hij een summer semester aan de University of California - Los Angeles rond Management & Leadership, en was hij voor veldonderzoek als junior onderzoeker in Zuidoost Azië gericht op naar duurzame energie in opkomende economieën voor een project van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met de Erasmus Universiteit. De rol van bedrijven en overheden in het addresseren van complexe uitdagingen op het gebied van duurzaamheid in industrieën, sectoren, en steden door strategische investeringen, technologische innovatie, en nieuwe business modellen heeft sinds 2012 centraal gestaan in zijn activiteiten voor de Hogeschool van Amsterdam.

Go to Research database
Go to Research database