Centre for Economic Transformation| CET

  W.R. Meulemans (Wander) MSc.

Telephone:
0621157632
Email:
w.r.meulemans@hva.nl
Work address:
Wibauthuis, Wibautstraat 3b, 1091 GH Amsterdam
Postal address:
Postbus 803,1000 AV Amsterdam
Go to Research database

Wander Meulemans is als docent-onderzoeker verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam. Voor het lectoraat gHRM doet hij onderzoek naar de inclusieve wijkeconomie van Amsterdam Zuidoost als onderdeel van het programma Urban Management en is daarnaast als docent betrokken bij de opleiding Bedrijfskunde MER.

Hij studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Utrecht (UU) waar hij onderzoek heeft gedaan naar burgerparticipatie bij Europees Regionaal Beleid. Hierna werkte hij aan de faculteit Geowetenschappen van de UU en ontwikkelde er een arbeidsmarkt programma en diverse sociaal geografische cursussen. Onderzoeksthema’s rond identiteit, ruimtelijke ontwikkeling, participatie processen hadden hier zijn focus. Voordat hij aan de UU begon deed hij ervaring op als bedrijfskundig projectleider bij verschillende grote instellingen.

Go to Research database
Go to Research database