Centre for Economic Transformation| CET

Intermezzo II: Persoonlijke reflecties uit de praktijk rondom steden als living/urban labs en de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven, stedelijk en nationaal bestuur

Article

Dit artikel is gepubliceerd in een themanummer van het tijdschrift Bestuurskunde. Dit nummer gaat over de stad als lab voor sociale verandering.

In het nummer is er uitgebreid aandacht voor hoe in steden via allerlei vormen van living labs, urban labs en fieldlabs wordt gewerkt aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Willem van Winden laat in deze praktijkreflectie zien wat de uitdagingen zijn van dit soort samenwerkingsverbanden: in hoeverre is de stad echt een lab en wat gebeurt in al die fieldlabs?

Reference van Winden, W. (2015). Intermezzo II: Persoonlijke reflecties uit de praktijk rondom steden als living/urban labs en de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven, stedelijk en nationaal bestuur. Bestuurskunde, 24(1), 63-64. https://doi.org/10.5553/Bk/092733872015024001008

Publication date

Apr 2015

Author(s)


Research database