Centre for Economic Transformation| CET

De veranderende waarde(n) van werk

de participatiewet in uitvoering

Web

De arbeidsmarkt is continu onderhevig aan veranderingen. Een van deze veranderingen betreft de regelgeving. Zo zal in 2015 de participatiewet in werking treden. In de participatiewet worden verschillende wetten samengevoegd, namelijk de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong. Het doel van de participatiewet is dat zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen. Wat betekent deze nieuwe regelgeving voor hrm?

Het kabinet en sociale partners hebben de afspraak gemaakt dat er 125.000 extra banen tot en met 2026 komen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid stelt zich garant voor het creëren van 25.000 extra banen. De overige 100.000 banen moeten in de private sfeer gecreëerd worden. Deze extra banen zijn bedoeld voor mensen die niet in staat zijn zelfstandig een inkomen op het niveau van het wettelijk minimumloon te verdienen.

Referentie Bay, N., & Zinsmeister, J. (2014). De veranderende waarde(n) van werk: de participatiewet in uitvoering. Web publication or website, HRZONE. http://www.hrzone.nl/arbeidsmarkt/arbeidsmarkt-artikelen/entry/de-veranderende-waarde-n-van-werk-de-participatiewet-in-uitvoering
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research Economics and Management 30 oktober 2014

Publicatiedatum

okt 2014

Publicaties:

Research database