Centre for Economic Transformation| CET

Bevlogen naar het pensioen

Een onderzoek naar het doorwerkvermogen van lager geschoolde werknemers

Article

Lager geschoolde werknemers met een fysiek zwaar beroep zijn het meest kwetsbaar in het nieuwe pensioenstelsel. In deze studie is bij 306 lager geschoolde respondenten uit de logistieke sector in Limburg onderzocht welke werkkenmerken het doorwerkvermogen beïnvloeden.

Aan de hand van het job demands-resources model is nagegaan of de werkkenmerken sociale steun van collega’s, leermogelijkheden, dienend leiderschap en autonomie een verband hebben met het doorwerkvermogen, en of dit verband gemedieerd wordt door bevlogenheid.

Mediatie- en regressieanalyses hebben bevestigd dat bevlogenheid het verband tussen de werkkenmerken en langer doorwerken medieert. Sociale steun van collega’s, leermogelijkheden, dienend leiderschap en autonomie hebben een significant verband met bevlogenheid, en bevlogenheid heeft een significant verband met het doorwerkvermogen.

De vier werk kenmerken hebben geen direct verband met het doorwerkvermogen. Het verband wordt volledig gemedieerd door bevlogenheid. Sociale steun van collega’s blijkt indirect het meest bij te dragen aan het doorwerkvermogen.

Referentie Zoomer, T., Zinsmeister, J., & van Vuuren, T. (2019). Bevlogen naar het pensioen: Een onderzoek naar het doorwerkvermogen van lager geschoolde werknemers. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 35(4), 421-439. https://www.tijdschriftvoorarbeidsvraagstukken.nl/inhoud/tijdschrift_artikel/TA-35-4-9/Bevlogen-naar-het-pensioen
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research Economics and Management 1 december 2019

Publicatiedatum

dec 2019

Auteur(s)

Thijmen Zoomer
Tinka van Vuuren

Publicaties:

Research database