Centre for Economic Transformation| CET

De behoeften van het precariaat: alleen betaald werk is onvoldoende

Article

Dit artikel tracht inzicht te geven in de behoeften van het precariaat. Tot het precariaat behoren voornamelijk flexwerkers, werklozen en zzp’ers (Standing, 1999). Het zijn mensen die meestal tegen hun eigen wil in posities zitten of arbeidsrelaties aangaan die een relatief hoge onzekerheid met zich meebrengen. De bevindingen laten zien dat de behoeften variëren van een hoger inkomen tot aan een verandering in het discours over zelfredzaamheid.

Het precariaat heeft voor de meeste behoeften de overheid nodig, ook voor de niet-arbeidsgerelateerde behoeften. Bij een terugtrekkende overheid, die bezuinigt op de sociale zekerheid en voornamelijk maatregelen treft om meer mensen aan het werk te helpen, vallen vanuit de waargenomen behoeften vraagtekens te plaatsen.

De creatie van tijdelijke banen of ‘ervaringsbanen’ worden door het precariaat gezien als arbeidsmarktmaatregelen die marginaal tegemoet komen aan hun behoeften.

Referentie Ballafkih, H., & Zinsmeister, J. (2020). De behoeften van het precariaat: alleen betaald werk is onvoldoende. TPEdigitaal, 14(2), 1-15. https://www.tpedigitaal.nl/
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research Economics and Management 11 april 2020