Centre for Economic Transformation| CET

De verwording van het kritisch bewustzijn

Web

Het hoger onderwijs staat voor de uitdaging om studenten te helpen zich te ontwikkelen tot zelfstandige burgers die zich kritisch kunnen verhouden tot de complexiteit van de samenleving (OCW, 2019).

De Dublindescriptoren die voor accreditatie van oordeelsvorming in het hoger onderwijs gelden noemen het oordeelsvorming “dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten.”

Onderwijs dient hierbij als instrument om bij te dragen aan de ontwikkeling van studenten. Vaak vindt dit zijn vertaalslag in een begrip als kritisch bewustzijn.In dit artikel beschrijven wij onze ervaringen van de ontwikkeling van kritisch bewustzijn, denken en handelen in het hbo van de afgelopen dertig jaar. We baseren ons met name op de ontwikkelingen bij de opleidingen HRM, als nazaat van de sociale academie, en Bedrijfskunde. Maar eerst staan we stil bij het begrip kritisch bewustzijn vanuit de literatuur.

Referentie Zinsmeister, J., Rottenberg, A., & Bay, N. (2022). De verwording van het kritisch bewustzijn. Web publication or website, Neerlandistiek. https://neerlandistiek.nl/2022/11/de-verwording-van-het-kritisch-bewustzijn/
Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 27 november 2022

Publicatiedatum

nov 2022

Auteur(s)

Adriaan Rottenberg

Publicaties:

Research database