Centre for Economic Transformation| CET

Het Skillspaspoort

Een verkenning naar de mening van werkgevers en werknemers

Report

Een innovatief idee dat de afgelopen jaren aandacht heeft gekregen binnen verschillende landelijke arbeidsmarktgeoriƫnteerde organen is het Skillspaspoort. Het Skillspaspoort zou een oplossing zijn voor het matchen en ontwikkelen van personeel.

Het wordt gezien als een instrument waarin de verworven skills (kennis en vaardigheden), houding (persoonlijkheid), interesse en loopbaanverwachtingen (ambities) op een voor werkgevers en werknemers begrijpelijke, relevante en eenduidige manier zijn samengevat.

Het Skillspaspoort zou door informatie te verschaffen aan werkgevers en werknemers, de informatieasymmetrie tussen werkgevers en werknemers verkleinen en daarmee de transitie, mobiliteit en allocatie op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren. Deze aannames liggen ten grondslag aan het Skillspaspoort.

Uit een verkenning die is uitgevoerd in 2019 blijkt dat het Skillspaspoort een complexe ontwikkelopgave is. In de verkenning worden verschillende ontwikkelingsaspecten benoemd waar nog geen kennis over is. Zo adviseren de onderzoekers o.a. dat er meer inzicht nodig is in de wensen en behoeften die werknemers en werkgevers hebben, en welke randvoorwaarden zij stellen bij een skillspaspoort. Het inzicht zou bijdragen aan de ontwikkelingen en implementatie van het Skillspaspoort.

Dit rapport is een eerste verkenning naar het Skillspaspoort onder werkgevers en werknemers.

Referentie Ballafkih, H., Zinsmeister, J., & Bay, N. (2021). Het Skillspaspoort: Een verkenning naar de mening van werkgevers en werknemers. Hogeschool van Amsterdam/CAREM/The Working Lab/ onderzoeksgroep Arbeid en Human Capital in Transitie. https://www.hva.nl/carem/gedeelde-content/nieuws/nieuwsberichten/2021/04/het-skills-paspoort.html
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research Economics and Management 1 januari 2021