Centre for Economic Transformation| CET

Kritisch denken in het hoger onderwijs

een verkenning onder premasterstudenten en reguliere voltijdstudenten binnen het domein Maatschappij & Organisatie naar het kritische bewustzijn en de betekenis die zij daaraan geven

Article

Het doel van deze studie is om te achterhalen hoe hbo-studenten HRM en Bedrijfskunde aan het eind van hun opleiding invulling geven aan hun kritisch bewustzijn. Deze vraagt komt voort uit eerder onderzoek (Zinsmeister & Bay,2019) waarin studenten die binnen deze opleidingen het premaster programma sociologie volgden, opmerkten dat hun reguliere hbo-opleiding sterk gericht is op disciplinering (‘Erziehung’).

Volgens hen werden zij vanuit de premaster juist aangezet tot ontplooiing (‘Bildung’). In dit artikel wordt nagegaan of deze ervaren verschillen breder gedragen worden onder studenten, en zo ja, waarin dit is terug te zien.

Referentie Bay, N., Rottenberg, A., & Zinsmeister, J. (2021). Kritisch denken in het hoger onderwijs: een verkenning onder premasterstudenten en reguliere voltijdstudenten binnen het domein Maatschappij & Organisatie naar het kritische bewustzijn en de betekenis die zij daaraan geven. Onderzoek van onderwijs, 50(1), 18-23. https://www.tijdschriftovo.nl/art/50-6429_Kritisch-denken-in-het-hoger-onderwijs

Publicatiedatum

mei 2021

Auteur(s)

Adriaan Rottenberg

Publicaties:

Research database