Centre for Economic Transformation| CET

Meer Bildung in het hbo-onderwijs? Halveer het onderwijsprogramma!

Web

In het huidige hbo-onderwijs is geen ruimte voor enige inhoudelijke verdieping. Studenten zijn vooral gericht op het behalen van toetsen en docenten kampen met gebrek aan tijd, aldus Adriaan Rottenberg, Najat Bay en Joop Zinsmeister. Zij pleiten voor verlaging van de onderwijsdruk om ruimte te bieden voor inhoud en verdieping.

Referentie Rottenberg, A., Bay, N., & Zinsmeister, J. (2022). Meer Bildung in het hbo-onderwijs? Halveer het onderwijsprogramma!. Web publication or website, Sociale Vraagstukken. https://www.socialevraagstukken.nl/meer-bildung-in-het-hbo-onderwijs-halveer-het-onderwijsprogramma/
Gepubliceerd door  Centre for Economic Transformation 15 februari 2022

Publicatiedatum

feb 2022

Auteur(s)

Adriaan Rottenberg

Publicaties:

Research database