Centre for Economic Transformation| CET

Ondernemend participeren vanuit de wijk

een typologie van mogelijke deelnemers en hun ondersteuningsbehoeften

Report

De adolescentie is de levensfase waarin veel van de voorkeuren, aspiraties en verwachtingen die richtinggevend zijn voor de verdere levensloop worden gevormd. Verwachtingen van adolescenten blijken een goede indicator te zijn voor de feitelijke levenslooptransities later in hun leven. De vraag is hoe verwachtingen en aspiraties van adolescenten bepaald worden.

Sommige sociologen benadrukken dat het individu de architect is van zijn eigen leven en alleen nog maar hoeft ‘uit te zoeken’ wat hij/zij wil. Echter, empirisch onderzoek binnen de stratificatiesociologie en het levenslooponderzoek beklemtoont dat veel levensloopkeuzes nog steeds niet ‘volledig vrij’ zijn, maar sterk afhankelijk zijn van sociale herkomst. Ondanks de individualisering in de Westerse samenlevingen blijkt dat sociale klasse nog steeds een (sterke) relatie heeft met opleiding, beroep, lifestyle en criminaliteit.

Referentie Hogenstijn, M., & Meulemans, W. (2018). Ondernemend participeren vanuit de wijk: een typologie van mogelijke deelnemers en hun ondersteuningsbehoeften. Hogeschool van Amsterdam.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research Economics and Management 28 maart 2018