Centre for Economic Transformation| CET

Ongehoord. Een onderzoek naar de arbeidssituatie van groepsleiders in de JeugdzorgPlus.

deelrapport 2 van Werken aan de toekomst van JeugdzorgPlus

Report

De ervaringen rond de kwaliteit van de arbeid van de professionals in de JeugdzorgPlus staan centraal in dit rapport. Wie het rapport ‘Het betere werk’ van de WRR kent, zal veel herkennen van wat we in dit rapport beschrijven. Het gaat niet goed met de kwaliteit van de arbeid in Nederland. De JeugdzorgPlus vormt daar geen uitzondering op.

Sterker nog, we zijn geschrokken van het weinig rooskleurige en ook zorgwekkende beeld van de arbeidssituatie dat wij daar hebben aangetroffen. Behalve de algehele situatie is het ook de stapeling van factoren die bijdraagt aan een beeld dat weinig hoop geeft op verbeteringen op de korte termijn. Het heeft ons doen beseffen dat er iets fundamenteels dient te veranderen aan de arbeidssituatie in de JeugdzorgPlus.

Referentie Hunkar, A. M. M., Zinsmeister, J. H. G., & van Middelkoop, D. (2021). Ongehoord. Een onderzoek naar de arbeidssituatie van groepsleiders in de JeugdzorgPlus. deelrapport 2 van Werken aan de toekomst van JeugdzorgPlus. Verwey-Jonker Instituut.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research Economics and Management 1 november 2021