Centre for Economic Transformation| CET

slechte arbeid

Web

Woensdag 11 november meldde minister Koolmees dat de regels rond flexwerk moeten veranderen. Hij reageerde op het in het voorjaar van 2020 gepubliceerde rapport van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Het betere werk. Over alle andere zorgen die de WRR uitte over de kwaliteit van de arbeid, repte Koolmees met geen woord.

Zo zwijgt hij bijvoorbeeld over de werkdruk die te hoog is en nog steeds toeneemt, de autonomie die nog steeds verder terugloopt, het aantal mensen met een burn-out dat nog steeds stijgt.

Van goed naar slecht

Interessant en onderbouwd destilleert de WRR drie belangrijke condities voor goed werk. 1) Het levert voldoende (financiële) zekerheid op, ook in verhouding tot anderen en op de lange termijn, samengevat als Grip op geld. 2) Goed werk is ook werk met een zekere vrijheid, waarbij goede sociale relaties worden onderhouden en een beroep wordt gedaan op onze capaciteiten: Grip op het werk. 3) Het is werk dat valt te combineren met zorgtaken en een privéleven: Grip op het leven. Het is werk dat valt te combineren met zorgtaken en een privéleven: Grip op het leven.

Lees verder in bijgaand artikel

Referentie Zinsmeister, J. (2020). slechte arbeid. Web publication or website, Solidariteit.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research Economics and Management 22 november 2020

Publicatiedatum

nov 2020

Auteur(s)


Publicaties:

Research database