Centre for Economic Transformation| CET

Uit de bevoorrechte bubbel - Bildung in de praktijk van de wijk

Article

Samenvatting: Door HRM-bachelor hbo-studenten te betrekken bij een onderzoeksproject in het Amsterdamse Nieuw-West probeerden we een bijdrage te leveren aan ‘Bildung’ van de studenten: kritisch zelfbewustzijn en empathie ontwikkeling in het onderwijs. De vraag die centraal staat in dit artikel is: Welke bijdrage aan ‘Bildung’ van de deelnemende HRM studenten heeft een maatschappelijk relevant project als ‘meedoen in Nieuw-West’ gegeven?

Om tot een antwoord te komen op onze vraag hebben we drie jaar na dato diepte-interviews afgenomen bij tien studenten die deelnamen aan het onderzoekproject. Op basis van ons explorerend onderzoek concluderen we dat dit project een bijdrage heeft geleverd.

Echter, het vormt in het huidige onderwijsaanbod zo’n vreemde eend in de bijt dat studenten pas kunnen werken aan kritische reflectie nadat in vervolgstudies inhouden zijn aangeboden die reflectie mogelijk maken. In een opleiding moet vaker van de gebaande paden worden afgeweken, niet alleen in praktische zin, maar ook in de theoretische onderbouwing. Zo’n curriculum kan een bijdrage leveren aan een begin van ‘Bildung’.

Summary:


By involving HRM bachelor students (higher professional education) in a research project in Amsterdam, we tried to contribute to ‘Bildung’ of the students: critical self-awareness, and empathy development in education. The question that is central in this article is: What contribution to ‘Bildung’ did the research project ‘participating in a district of Amsterdam’ offered to the participating HRM students? We have interviewed in depth ten students who participated in the research project. Based on our exploratory research, we conclude that this project has made a contribution to ‘Bildung’.

However, in the current educational curriculum there is no emphasis on the role of a component such as critical self-reflection. To offer the possibility to develop ‘Bildung’ it is necessary to pay attention to the practical sense and the theoretical foundation in the curriculum. Such a curriculum can contribute to the start of ‘Bildung’.

Referentie Zinsmeister, J., & Bay, N. (2019). Uit de bevoorrechte bubbel - Bildung in de praktijk van de wijk. Tijdschrift voor hoger onderwijs, 37(1), 62-77.
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research Economics and Management 1 januari 2019