Hogeschool van Amsterdam

Entrepreneurship

Jeanne Martens

Researcher Entrepreneurship - Failure & Recovery

Als onderzoeker richt ik mij op ‘failure & recovery’ van ondernemers. Ik ben van mening dat het heel waardevol is voor de maatschappij in zijn algemeenheid en ondernemend Nederland in het bijzonder dat wordt onderzocht wat redenen zijn van falen van ondernemers en ook onder welke voorwaarden een doorstart kan plaatsvinden. Onderzoek op dit gebied zorgt voor bewustwording bij studenten, handvatten voor ondernemers en partijen om hen heen (zoals accountants, banken en adviesbedrijven) en een beeldvorming in de maatschappij dat falen niet het einde is van de ondernemer. Ik vind het een uitdaging om het onderzoek op de starten en te verbinden aan onderwijs en bedrijfsleven.

Werkzaamheden binnen het programma Entrepreneurship

  • Onderzoek opstarten naar faalverhalen en herstart
  • Databank ontwikkelen
  • Meedenken hoe failure & recovery onderdeel kan worden van het curriculum

Ondernemers en sociaal kapitaal

Als buitenpromovendus aan de VU doe ik onderzoek naar de rol van sociaal kapitaal. Sociaal kapitaal biedt kennis, informatie en hulpbronnen. Ook ondernemers zijn afhankelijk van sociaal kapitaal om hun bedrijf op te bouwen. Hoe gaan ondernemers in zwaar weer hier mee om? Zijn er patronen waarneembaar? Naast het wel of niet benutten van sociaal kapitaal zijn er vele redenen wellicht waarom het met ondernemers niet goed kan gaan. Door daar in zicht in te hebben kan gewerkt worden aan oplossingen.

Twee kanten van de medaille

Als we aan ondernemerschap denken dan denken we vaak aan mogelijkheden, kansen en succes. De kleine ondernemer die een mooi bedrijf weet uit te bouwen. We kennen allemaal wel een voorbeeld. Die andere kant van de medaille is lastiger. Falen wordt door ons gezien als mislukken en niet direct als een leerervaring. Grote faillissementen komen wel in beeld maar de verhalen van de MKB ondernemer die veel hobbels op zijn weg vindt mogen wat mij betreft ook naar voren komen. Ik hoop dat dit onderzoek bijdraagt aan het feit dat we beide kanten van de medaille gaan zien en daar iets mee doen.

Published by  Entrepreneurship 15 May 2018