Entrepreneurship

Samen sterk of nog meer werk?

Onderwijsteams in het hbo

Report

In hogescholen wordt er meestal in teams gewerkt, maar hoe hogescholen teamwerk vormgeven en uitvoeren is heel verschillend. Veel hogescholen zijn zoekend naar hoe zij dat het beste kunnen doen. In opdracht van Zestor is onderzocht hoe teams binnen hogescholen het meest effectief kunnen functioneren.

Werk je als opleiding met één opleidingsteam, of werk je met meerdere teams in de vorm van jaarteams, of semesterteams?

Vorm je een team rondom een beperkte groep studenten, die je als team gedurende de hele opleiding begeleidt, of formeer je teams rondom praktijkopdrachten voor de studenten?

Al deze mogelijkheden kwamen in dit onderzoek voorbij. We hebben ervoor gekozen om niet een klassiek onderzoeksrapport te schrijven, maar een publicatie waarin we inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en de praktijk met elkaar verweven en vanuit die inzichten handreikingen geven voor de praktijk.

We beogen hogescholen verder te helpen met effectief teamwerk. Deze publicatie biedt handreikingen en geen ‘one size fits all’ aanpak voor effectief teamwerk. Teamwerk is veel te complex en bovendien zijn de contexten binnen hogescholen veel te divers voor een ‘one size fits all’ aanpak.

Referentie Derksen, K., van Middelkoop, D., van den Berg, L., Bay, N., Horsselenberg, P., & Kaarsemaker, A. (2020). Samen sterk of nog meer werk? Onderwijsteams in het hbo. Zestor. https://www.zestor.nl/nieuws/samen-sterk-nog-meer-werk
Gepubliceerd door  Centre for Applied Research Economics and Management 1 februari 2020