Entrepreneurship

Overheid moet zich bezinnen op eigen kracht

Web

In beleidsnota’s, beleidsbrieven en besluiten schittert de krachtige, participerende burger. De beoogde steunpilaar van de gemeenten, bij de herinrichting van het welzijnswerk, de decentralisatie van de AWBZ en van de jeugdzorg. Maar dat kan niet zonder professionals.

Referentie Bos, E., & van Vliet, P. (2014). Overheid moet zich bezinnen op eigen kracht. Web publication or website http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/02/15/overheid-moet-zich-bezinnen-op-eigen-kracht/
15 februari 2014

Publicatiedatum