N. Abel (Niklas)

Telephone:
0639348342
Email:
n.abel@hva.nl
Work address:
Kohnstammhuis, Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam
Postal address:
Postbus 505,1000 AM Amsterdam

Niklas is als promovendus verbonden aan het lectoraat Taalontwikkeling en Meertaligheid binnen het kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding. Voorafgaand aan zijn promotie studeerde hij Europese Talen en Culturen (BA, onderscheiding cum laude) en Applied Linguistics (MA, onderscheiding summa cum laude) aan de Rijksuniversiteit Groningen. Al tijdens zijn masteropleiding werd Niklas aan de Rijksuniversiteit als docent voor Duitse taalvaardigheid in dienst genomen. In zijn onderwijs en onderzoek richtte hij zich onder andere op de ontwikkeling van taalvaardigheid en interculturele competenties door middel van impliciete, gebruiksgebaseerde onderwijsmethodes en virtuele interculturele uitwisseling.

In zijn promotieonderzoek onderzoekt Niklas hoe het meertalige repertoire van vmbo-leerlingen didactisch geactiveerd en ingezet kan worden om leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen in het verwerven van het Nederlands en het Engels. Uit eerder onderzoek blijkt dat binnen het Nederlandse voortgezet onderwijs vooral vanuit een eentalige benadering gewerkt wordt, onder meer doordat leraren strategieën en materialen missen om doelgericht voort te bouwen op de meertalige bagage van hun leerlingen. In dit ontwerpgerichte onderzoeksproject wordt daarom een concrete meertalige onderwijsbenadering ontwikkeld en geëvalueerd voor de vakken Nederlands en Engels. Hierbij zullen de behoeften van zowel meertalige vmbo-leerlingen zelf als die van hun taaldocenten onderzocht en in de materiaalontwikkeling geïntegreerd worden. Op deze manier kan het onderzoek hopelijk een bijdrage leveren aan een inclusiever, efficiënter, effectiever en motiverender talenonderwijs van morgen.